Csung Jüan Csikung - csikungtanito.hu
    
Az élet galériája
 
oldaltérkép betöltése


    
 BirdXPeller Pro elektromos madárriasztó - termékismertető
    
  

Fontos, biztonsággal kapcsolatos információk:

A Esőben vagy hóban sose telepítse a készüléket.
 
B A beüzemelést úgy kell végezni, hogy az áramforrást és az irányító egység belső részét ne érje víz vagy hó.
     
1. Irányítsa a készüléket a madarakkal fertőzött területre. A maximális védett terület kb. 4000 m2. Állítsa a készüléket egy sima felületre, vagy a (mellékelt) csavarok és tartó segítségével szerelje egy faoszlopra.
 
2. Az AC adapter egyik végét dugja a „POWER” csatlakozóba (a készülék hátoldalán található). Csatlakoztassa az adaptert bármilyen elektromos standard konnektorba. Az opcionális kábel segítségével az irányítóegység egy 12V-os akkumulátorhoz is csatlakoztatható. Ha ezt választja, először csatlakoztassa a fekete kapcsot az akkumulátor negatív pólusához, majd csatlakoztassa a piros kapcsot a pozitív pólushoz. Mind a konnektorhoz (akkumulátorhoz) csatlakozó részt, mind az irányítóegység belsejében lévő kábelcsatlakozást védeni kell csöpögő víz ellen. Soha ne tegyen folyadékkal teli tárgyat az irányítóegységre.
 
3. Állítsa be a készülék elülső fém részén lévő DIP kapcsolókat a kívánt állásokba. A BirdXPeller PRO programozása résznél további információk találhatók.
 
4. A hangerő kapcsolót állítsa LOW-ra (minimum).
 
5. A bekapcsoló gombot (a jobb felső sarokban található) állítsa INT/EXT.SPKR (ON) állásba. (Figyelem: Néhány másodperc kell, míg a készülék beindul).
 
6. Állítsa a hangerőt a kívánt szintre.
 
7. Miután kikapcsolja a készüléket (OFF állás), mindenképp várjon MINIMUM 60 MÁSODPERCET mielőtt újból bekapcsolja.
 
8. Csukja be a fedelet és reteszelje. Bizonyosodjon meg arról, hogy a fedél szorosan zár, és ne nyissa ki esőzés vagy más feltételek között, ezáltal víznek kitéve az irányító egység belsejét.

A BirdXPeller programozása
A programozáshoz szükség van egy kis csavarhúzóra, fogpiszkálóra, vagy egyéb hegyes végű tárgyra, amivel a csúszó kapcsolókat beállíthatja. A csúszókapcsolók a jobb alsó sarokban találhatók az irányító panelen.
Ha a kapcsolót jobb kéz felé csúsztatja, ON (bekapcsolva) állásba kerül. Ha a kapcsolót bal kéz felé csúsztatja, OFF (kikapcsolva) állásba kerül.


Madárhang beállítás kapcsolói
A kapcsolók közül az első nyolc kapcsoló (RECORDING 1-8) szolgál a madárhang beállítására. Minden kapcsoló mellett balra van egy szám, mely megfelel a fedél belsején lévő fólián található madárleírásoknak, az alább felsoroltak szerint:

1. Galamb I.
2. Galamb II. / Ragadozó madár I.
3. Seregély / Galamb III.
4. Veréb
5. Sirály I.
6. Sirály II.
7. Ragadozó madár II.
8. Ragadozó madár III.

A legjobb eredmény érdekében válassza a ragadozó hang ÉS a madár SOS-jel hang kombinációját a minél természetesebb környezet létrehozásáért.

Mód beállítás kapcsolói
Erre az utolsó öt kapcsoló (MODE SETTINGS) szolgál. Ezekkel lehet a különböző működési módokat beállítani: mint pl. a madárhangok lejátszása közötti időtartamot, azt, hogy a készülék mikor működjön (csak nappal, csak éjjel, vagy 24 órán keresztül), és hogy a készülék véletlenszerű vagy normál módban működjön.

Kapcsoló száma

  Mód vagy Funkció

1  Beállítja a szünet időtartamát
2  Beállítja a szünet időtartamát
3  Beállítja a lejátszás időtartamát
4  Beállítja a lejátszás időtartamát
5  Be- vagy kikapcsolja a véletlenszerű módot

 
Késleltető kapcsolók
A két „Késleltető” (TIME OFF) kapcsoló közvetlenül a nyolc madárhang kapcsoló (Recording 1-8) alatt található. A készülék a megadott másodpercig vagy percig csúsztatja a hangkibocsátást, ha valamelyik TIME-OFF mód be van állítva. A TEST beállítás csak tesztelésre alkalmas, a hosszú távú siker eléréséhez NEM ajánlott. Kérjük figyelembe venni, hogy a készülék a kiválasztott hangokat (a beállítástól függően) egymás után sorban vagy véletlenszerűen játssza le, majd szünetet tart. A szünet ideje függ a késleltetési kapcsolók (TIME OFF) és a véletlenszerű mód (RANDOM MODE) beállításaitól. Ha a készülék véletlenszerű módban üzemel, akkor a szünet időtartama a késleltetésnél beállítható minimális és maximális értékek között bárhol lehet. Ha a készülék nem véletlenszerű módban működik, akkor csak minimum értékű szünetet tart.

A késleltetési idő vagy szünet (TIME OFF) beállításához a mód funkciók 1-es és 2-es kapcsolóival az alábbi beállítások használhatók:

1-es kapcsoló állása 2-es kapcsoló állása Szünet/Késleltetési idő
ON OFF Teszt (17-50 másodperc)
OFF ON Közepes (1-4 perc)
ON ON Hosszú (5-10 perc)
OFF OFF Extra hosszú (10-30 perc)

 
Működési idő kapcsolói

A két működési idő kapcsoló közvetlenül a TIME OFF kapcsolók alatt helyezkedik el. A készülék csak nappal, csak éjjel, vagy folyamatosan (24 óra) fog működni. Azonban a fotocella, ami a napfényt érzékeli, az erős fényekre is érzékeny. Figyelni kell arra, hogy készülék elejét ne érje erős fénysugár, mivel ezáltal a készülék nem megfelelően fog működni. A működési idő beállításához a mód funkciók 3-as és 4-es kapcsolóival az alábbi beállítások használhatók:

3-as kapcsoló állása 4-es kapcsoló állása Mód
ON OFF Csak nappal
OFF ON 24 órás
ON ON Csak éjjel
OFF OFF Csak éjjel

   
Véletlenszerű működési mód kapcsolója
Ez a kapcsoló az utolsó a kapcsolók közül (RANDOM). Ha ez be van kapcsolva, akkor a készülék véletlenszerűen (nem sorban) játssza le a kiválasztott hangokat. Ha ez ki van kapcsolva, akkor a készülék a kiválasztott hangokat sorban játssza le. A véletlenszerű lejátszás azért ajánlott, mivel így a madarak nem tudnak hozzászokni a beállított hangokhoz. A véletlenszerű mód kiválasztásához az 5-ös kapcsolót kell az alábbiak szerint beállítani:

5-ös kapcsoló állása

  Mód

ON  Véletlenszerű mód bekapcsolva
OFF  Véletlenszerű mód kikapcsolva

   
Programozási minta:

Madárhang kapcsolók

  Eredmény

1, 3, 5 és 6-os ON állásban  1, 3, 5 és 6-os madárhang lejátszása

                      Mód kapcsolók:

Kapcsoló száma

  Mód

1  „OFF” pozíció
2  „ON” pozíció (közepes), minden 1-4 percben
3  „ON” pozíció
4  „OFF” pozíció (csak a napfényes órákban működik)
5  „ON” pozíció (véletlenszerűen, nem sorban)

 
Hangerő szabályozása:

A készülék elülső részén van a hangerő szabályozó gomb. A LOW (alacsony) állásba tekerve a gombot a hangerő csökken, a HIGH (magas) állásba tekerve a gombot a hangerő nő.

Figyelem: Legyen óvatos a hangerő beállításánál, mivel a készülék lehet épp inaktív módban is, mikor a gombot eltekeri. Ekkor bekapcsoláskor igen erős hangja lehet, mely az Ön fülének is kellemetlen lehet.
 
POWER kapcsoló (Bekapcsoló)
Ezzel kapcsolható be a készülék. Csúsztassa a kapcsolót az INT/EXT. SPKR (ON) állásba az indításhoz. Ez működteti a készüléket és ekkor adja ki a készülék ÉS a külön csatlakoztatható hangszóró egyszerre a hangot. Ha CSAK egy külső (opcionális) hangszórót szeretne használni, akkor a kapcsolót tegye az EXT. SPKR ONLY állásba.
 
Ha kikapcsolja a készüléket (OFF), figyeljen rá, hogy legalább 60 másodperc várjon, mielőtt újból bekapcsolja, így az elektronika megfelelően tud majd újraindulni. A teljes kikapcsoláshoz húzza ki a konnektorból az adaptert vagy vegye le a kábelt az akkumulátorról.
 

Hibaelhárítás

Probléma

  Megoldási módok

A készülék be van kapcsolva, de nincs hang.  • Ellenőrizze a hangerő beállítást.
 • Ellenőrizze a működési idő beállítását.
 • Ellenőrizze, hogy legalább egy madárhang ki van-e választva
    lejátszásra.
A készülék be van kapcsolva, de ugyanazt a madarat játssza le újból és újból, függetlenül a beállításoktól.  • Kapcsolja ki a készüléket 30 másodpercre, majd újból kapcsolja
   be.
A készülék nem működik megfelelően nappali vagy éjszakai üzemmódban.  • Ellenőrizze a mód kapcsolók beállításait.
 • Nézze meg, hogy a fotocella nincs-e eltakarva.
 • Nézze meg, hogy a fotocellát nem éri-e erős fény sem elölről
   sem hátulról.
A készülék nem működik megfelelően, amikor egy 12V-os akkumulátorhoz csatlakoztatják.  • Ellenőrizze az akkumulátor állapotát.
 • Kapcsolja ki a készüléket (OFF állás). Csatlakoztassa újból az
   akkumulátort, várjon 30 másodpercet, majd kapcsolja be ismét
   a készüléket.
 

 
Garancia: A készülékre a vásárlástól számított 1 évig garanciát vállalunk. Minőségi kifogás esetén a készüléket kicseréljük, a garancia pedig elölről kezdődik.

Nem vonatkozik a garancia: erőszakos behatás, törés, helytelen felszerelésből adódó sérülés, gondatlanság, rongálás, változtatás vagy nem rendeltetésszerű használat esetén.

A hibás terméket vissza kell küldeni a forgalmazó telephelyének címére (Harp’s Kft., 5000 Szolnok, József Attila út 38. I/8.) a garanciajeggyel és a számlamásolattal. A visszaküldés tényéről és okáról előzetesen értesíteni kell a forgalmazót. Ha valamelyik feltétel hiányzik, a szavatossági jog nem érvényesíthető! A visszaküldés költségét a vevő, a cseretermék elküldésének költségét a forgalmazó viseli.

A vásárló a termék vásárlásától számított 8 munkanapon belül jogosult – írásban tett nyilatkozattal – elállni a szerződéstől. Ez esetben a vételár visszatérítésére akkor tarthat igényt, ha a terméket és a számla eredeti példányát – saját költségén – a HARP’S Kft. telephelyének címére bontatlanul, eredeti csomagolásban, tisztán, sérülésmentesen, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaküldi.
 

Forgalmazó:
HARP’S Kft.
5000 Szolnok Baross G. út 20. II.em. 207/a.

CE RoHS logo 

    
    
< vissza az előző oldalra
 

<< vissza a nyitóoldalra
    
    
    


 

 Árukategóriák
Madárriasztók  Madárriasztók
Elektronikus madárriasztó - Broadband Pro
Műbagoly
Stroboszkóp lámpa
 
Balkonvédő elemes madárriasztó 
Elektromos madárriasztó - BirdXPeller Pro 
Rágcsálóriasztók  Rágcsálóriasztók
Egérriasztó és patkányriasztó - Pest-X
Rovarriasztók  Rovarriasztók
Hangyariasztó - Pest-X
    
  
   
Iratkozzon fel ingyenes hírlevelünkre!